School Life

Tokushu Seiheki Kyoushitsu e Youkoso

Nakanishi Kanae (Story) Noro Yasutoki (Art) / / / / / / / /

Stalkers

Shiori Hanatsuka / /

ST&RS

Takeuchi Ryousuke / /

Slam Dunk

Inoue, Takehiko (Story & Art) / / / /